Audit a poradenstvo v oblasti kybernetickej
bezpečnosti

Naše služby

Audit kybernetickej bezpečnosti

Výkon auditu kybernetickej bezpečnosti podľa
zákona 69/2018 Z.z.  o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a realizácia rozdielových analýz, resp. auditov pripravenosti na audit kybernetickej bezpečnosti.

Poradenstvo v oblasti PCI DSS

Poskytujeme komplexné služby pre spoločnosti podliehajúce štandardu PCI DSS. Zabezpečujeme realizáciu rozdielových analýz a poskytujeme poradenstvo pri implementácii požiadaviek štandardu PCI DSS 


Outsourcing špecialistov

V prípade nedostatku ľudského kapitálu zabezpečíme outsourcing kvalifikovaných špecialistov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

O spoločnosti

Spoločnosť kybernetix zabezpečuje široké spektrum služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Mnohoročné skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a auditu IT a IS, ako aj certifikácia audítora kybernetickej bezpečnosti, či ďalšie certifkácie sú garanciou kvality a odbornosti.

Kontaktujte nás